نوع خاصی از این تقارن ، تقارن Biradial ( دو شعاعی ) ... ج ) تقارن دو طرفه ...
در حقیقت گفته می‌شود که بدن نیاکان ستاره ماهیها تقارن دو طرفه‌ای داشته‌اند که ستاره‌های ...
طبق این گزارش، «عدم تقارن دو طرفه» یعنی قسمت راست مغز حرکت قسمت چپ بدن و قسمت چپ مغز حرکت ...
در حقیقت گفته می‌شود که بدن نیاکان ستاره ماهیها تقارن دو طرفه‌ای داشته‌اند که ستاره ...
تقارن دو طرفه ، سه لايه روياني ، بدن پهن و فشرده از سطح پشتي و شکمي دارند. شکل آنها دوکي و يا ...
دارای تقارن شعاعی در زمان بلوغ ولی دو طرفه در دورهٔ لاروی، دارای پوشش آهکی به صورت خار یا ...
Apr 06, 2012 · این طبقه در برگیرنده ی جانورانی است که تقارن دو طرفه و به عبارتی دیگر سه
تروف با تقارن دو طرفه گلآبي شكل در قسمت قدامي پهن گرد در انتهاي خلفي نوك تيز–صفحه يا ديسك ...