وي درباره تمهيدات انديشيده شده براي ماه مبارك رمضان توضيح داد: سبد ويژه‌اي براي كاركنان ...
برای اطمینان از درستی مراحل ثبت شماره حساب، شماره تلفن همراه نیزاز سرپرست خانوار گرفته می ...
* سرپرستان خانواری که در حال حاضر یارانه نقدی را دریافت مینمایند و متقاضی ثبت وقایع حیاتی ...
همانطور که می بینید، تعویض پسورد حساب های مایکروسافتی تان واقعا بسیار آسان است و می تواند ...
با عنایت به فراهم شدن امکان تغییر شماره حساب معرفی شده جهت دریافت نقدی یارانه ها(صرفا" در ...
۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «نحوه تغییر سرپرست خانوار برای دریافت یارانه ... تعویض و صدور ... حساب ...
به عبارت دیگر مبنای تفکیک یارانه زوجه از حساب یارانه زوج ... در صورت تعویض شناسنامه به هر ...