۲۹ دی ماه در تقویم کشورمان به عنوان روز ملی هوای پاک نامگذاری شده است. ... تعریف آلودگی ...
ر وز 29 دی ماه ، روز هوای پاک نامیده شده ؛ امید است که به این بهانه یادی از پاکیزگی هوا بکنیم و ...
معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست از تائید لایحه هوای پاک از سوی ...
شد نمایندگان مجلس بررسی لایجه هوای پاک را آغاز و... با تصویب ماده یک لایحه هوای پاک تعریف ...
خداوند آب و هوای پاک را به عنوان دو نشانه از قدرت خود آفرید تا انسان و دیگر موجودات از آن ...
حالا که این هفته به نام هفته ی زمین پاک نام گذاری شده است بیایید همگی با هم در حد خودمان ...
جنگل های آمازون سرزمین آب و هوای عجیب محسوب می‌شود جنگل ... برویم، اما بدن از سموم پاک می ...