خیلی جالبه که ابتدای تعرفه های دندانپزشکی ذکر شده ... اما اگر طرف قرارداد در اصفهان نباشید ...
معاون درمان وزیر بهداشت از اعلام تعرفه‌های درمان 94 خبر داد. دکتر محمد آقاجانی در گفت‌وگو ...
اصفهان; چهار محال و ... رشد تعرفه‌های پزشکی 94 کمتر از ۱۵درصد/ تأیید نهایی در جلسه چهارشنبه ...
تعرفه دندانپزشکی اصفهان 95. ۴ دهک اول جامعه خدمات دندانپزشکی نمی‌گیرند/ دندانپزشکی تعرفه ...
تراز: به سرجمع تعرفه های خدمات آزمایشگاهی و پاتولوژی و ژنتیک بخش دولتی برای سال 1392، بیست و ...