... لایحه کمک رسانی به ارتش آمریکا، دولت توکیو از امضای قرارداد 8 میلیارد دلاری ... آمریکا | ...
... وارد بر لایحه وام ۱.۵ میلیارد دلاری ... وام ۱.۵ میلیارد دلاری اشتغال ... دوفوریت به تصویب ...
... با لایحه 47.8 میلیارد دلاری او ... مالی 2014، درخواست 47.8 ... از 4 میلیارد دلار برای کمک به ...
تصویب لایحه کمک مالی 8 میلیارد دلاری ژاپن به امریکا . ... قرارداد 8 میلیارد دلاری برای ...
تقاضای 8.5 میلیارد دلاری ... ارتباطات مالی ایران و ژاپن ... توافق اوپک به کمک لایحه ...
... تجاری ۴ میلیارد دلاری; تصویب ۱۱.۴ ... تصویب لایحه برداشت۱ ... کمک بلاعوض ژاپن به ایجاد ...
... از طریق نمایندگان خود در سفارت آمریکا در بغداد به صورت ضمنی ... ها به تصویب قانون ...
بودجه 4.1 تریلیون دلاری آمریکا با ... و 1.5 میلیارد دلار برای کمک به ... باید به تصویب ...
کمک ۲ میلیون دلاری ژاپن به طرح ... توصیه ژاپن به ایران و آمریکا ... و مجلس ژاپن این را به تصویب ...
آمریکا با ژاپن ... مراودات مالی ۲۰ میلیارد دلاری ایران ... توافق اوپک به کمک لایحه ...
... آنچه تا امروز در جریان تصویب لایحه بودجه دولت در مجلس گذشته است، این لایحه را به طرح مجلس ...