هلیل.د یک افراطی آلمانی که اصلیتی ترکیه ای دارد روز پنجشنبه در دادگاه شهر فرانکفورت محاکمه شد.
دختر داعش و توبه شکستن سونیا فرانسوی و اقدام عجیب دختر اروپایی فرار کرده از دست تروریست ها و ...
مراسم جشن نودوسومین سال ملی شدن ترکیه با ... تصاویر/ محاکمه ... زن ترکیه‌ای به تروریست ...
اعترافات تکان دهنده از جنایت زن تروریست در دادگاه تهران www.yjc.ir › اجتماعی › حوادث و انتظامی ...