خبر تصادف علی صادقی راست است چون در اخبار گفته اند وخاله شاه دونه زن علی صادقی است
به گزارش خبرگزاری " دی اسپورت"، علی صادقی فرد هواداری که پنجشنبه شب از قزوین برای تماشای ...
شایعه تصادف علی صادقی و ... ون به ۱۲ نفر رسیده است. ... شناسایی شد و تمام درب سمت راست ...
علی صادقی متولد 14 آذر ... پدرش تراشکار و مادرش خانه دار است یک ... به خدا راست می گم واقعا ...
ع تصادف علی صادقی ... به ورزشگاه آزادی رفته بود،در راه بازگشت به منزل در اثر یک سانحه تصادف ...