جگونه فرق تگزاس باکس نر و ماده رو تشخیص بدهیم؟ پاسخ: لوله ی ماهی نر نسبت به ماده کوتاه تره و ...
بیماری های چشمی در صورت رعایت اصول بهداشتی به ندرت در ماهیان دیده میشوند ولی وجود دارند و گه ...
سلام داش سعید تشخیص جنسیتشون چجوریه؟ متوسط رشد در ماه؟ اندازه پرت بالغ؟ غذای خوب برا رشد؟
سرطان سینه سرطان یعنی رشد ، تکثیر و گاهی انتشار غیر طبیعی سلولهای بدن. تمامی سرطانها دارای ...
جگونه فرق تگزاس باکس نر و ماده رو تشخیص بدهیم؟ پاسخ: لوله ی ماهی نر نسبت به ماده کوتاه تره و ...
جدایی ناپذیر ها یا طوطی کوتوله که در ایران نوع فیشر از محبوبیت خاصی برخوردار است.جزو ...
بیماری های چشمی در صورت رعایت اصول بهداشتی به ندرت در ماهیان دیده میشوند ولی وجود دارند و گه ...