بوتاکس و تزریق ژل با آقای دکتر مظلومی تا 71% تخفیف و پرداخت از 29,000 تومان .پر کردن خطوط چین و ...
تخفیف تزریق ژل لب,تخفیف ... ۹۰تخفیف دستمزد تزریق ژل در کلینیک شهاب با پرداخت تنها ...
تزریق ژل با خانم دکتر منتصری با 72% تخفیف و پرداخت تنها 98,000 تومان به جای 350,000 تومان
زیبایی دو چندان با تزریق ژل در کلینیک روژه همراه با ۵۰٪ تخفیف و پرداخت ۱۲۵۰۰۰ تومان به جای ...