اکبر ترکان ... چندی پس از تحلیف طی حکمی وی را به عنوان مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای هماهنگی ...
مشاور رئیس جمهور گفت: در دیداری که با اعضای شورای شهر داشتم برخی مسائل و موضوعات که به ذهنم ...
اکبر ترکان ... چندی پس از تحلیف طی حکمی وی را به عنوان مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای هماهنگی ...
دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به دلیل سختگیری شورای پول و اعتبار برای تاسیس ...
به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی دکتر ترکان در کنفرانس نقش مهندسی مکانیک در ساخت و ساز ...