جراح ممکن‌است بتواند با بخیه، پارگی طحال را ترمیم کند. • جراحی برای برداشتن بخشی از ...
Sep 17, 2010 · در كل طحال واصه چه كاريه ؟ اگه برش دارن چه ... ( اگر بخوبی ترمیم و دوخته نشود ) 7.
شفا آنلاین -طحال، عضوی 250 گرمی و به اندازه مشت بسته ... که در طول دوره ترمیم در جهت جلوگیری از ...
شایعترین دلیل طحال‌برداری اورژانس، تروما به طحال می‌باشد که ... تانسیلکتومی • ترمیم ...
scientist - طحال چیست؟ - ... در بدن ما عضوی وجود دارد که اطلاعات ما درباره ی آن و نحوه ی کارش بسیار ...
طحال به عنوان بخشی از سیستم ایمنی بدن به ... همچنین گلبول های سفید سبب ترمیم قسمت های آسیب ...
اگر می‌خواهید درمان درد خود را بیابید و بدانید چه میوه‌ای برای آن خوب است، با ما همراه شوید.