عباس صفری لحظاتی پیش در گفت وگو با ایرنا اظهار داشت: ترافیک در خط جنوبی آزاد راه کرج - قزوین ...