شهید جهان آرا هم چنین در ... ای که به اندازه ی تمام قرنها ... چند خاطره درباره شهید محمد جهان ...
دوران پیش از انقلاب. محمد جهان‌آرا در خرمشهر به دنیا آمد. در سال ۱۳۴۸ تحت تأثیر جنبش اسلامی ...
شهید جهان آرا درباره شهادت هم با شما صحبت کرده بود؟ بله! محمد یک روز از من پرسید: ... ستاره ی ...