در این برنامه که با هدف تجلیل از پیشکسوتان و معرفی چهره های جدید شکل ... 2-فردین از زبان ایرج!
در مراسم تجلیل از استاد ایرج خواجه امیری قطعاتی از گروه ارکستر امیر احسان فدایی که از ...
مراسم تجلیل از استاد علی ... در ادامه هدیه ای از سوی اداره کل هنرهای نمایشی توسط ایرج راد ...