هنوز یک هفته از هشدار بی سابقه آیت الله یزدی در خصوص احتمال تجزیه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ...
خانه مشاور - اختلاف جامعه مدرسین - خانه ... هشدار آیت‌الله یزدی درباره تجزیه جامعه مدرسین
جامعه‌‌ مدرسین حوزه‌ علمیه‌ قم به تازگی با برگزاری همایشی به نام «نیم قرن حضور» عمر و ...
به نظر می‌رسد برای آیت الله مصباح و هواداران ایشان فاکتور افکار عمومی اثر قاطعی در اتخاذ یک ...