دنیای تجارت ... بهتر ديدم كه اين قدم رو بردارم و كمكي هر چند كوچك در اين راه ... هاي مديريتي يه ...
رونمايي بانك تجارت از سامانه هاي ... تاكيد مديرعامل بانك تجارت بر حمايت از بنگاه‌هاي كوچك ...
شمامه ارباب مدیر شرکت تولید مواد غذایی "یورو" در پشاور پاکستان می باشد و در ایجاد اطاق تجارت ...
براي كارآفرينان خلاق كه مي خواهند با ديگر صاحبان تجارت كار كنند ... مجسمه هاي كوچك گرفته ...
دنیای تجارت ... بسياري از بنگاه هاي كوچك ما هم مشكل بازاريابي حتي در داخل كشور دارند.
در بيشتر موارد اين تعريف به واسطه نمايندگي‌هاي دولتي ... كسب و كار كوچك بصورت ... تجارت شويد ...
اهداف: · حمايت نرم افزاري از واحدهاي صنايع كوچك (با تعداد پرسنل كمتر از 50 نفر) · كمك به توسعه ...
نقش تجارت الكترونيك بر كارآفريني. ماندانا گلسرخي 82318017. دانشجوي كارشناسي فناوري اطلاعات ...