حجم تجارت ایران و ترکمنستان در سال۲۰۰۸ میلادی به بیش از ۲میلیارد دلار رسید که حدود یک ...
کارشناس انرژی گفت: تجارت گازی ایران با ترکمنستان مزیت های اقتصادی فراوانی برای این دو کشور ...
‎اتاق تجارت ایران - ترکمنستان‎ has 932 members. ‎چرا راه اندازی کردیم ؟ هدف از ایجاد این گروه به ...
هم اکنون دولت ترکمنستان تمام سعی خود را در جهت گسترش بازارهای صادراتی و اصلاح زیرساخت ها به ...