تاریخچه ی بیماری تب کریمه کنگو : ... بنابراین پختن گوشت و یا پاستوریزه کردن شیر باعث از بین ...
یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ایران از احتمال شیوع تب کریمه کنگو ... «اقدام به سرقت شیر ...
محمد حسین عزیزی گفت: لبنیات و شیرهای سنتی نمی‌توانند ناقل تب کریمه کنگو باشند واین بیماری ...
رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری‌های دامی دامپزشکی استان کرمانشاه گفت: تب خونریزی دهنده
... تب خونریزی دهنده "کریمه کنگو" از طریق مصرف لبنیات و شیر ... تب خونریزی دهنده "کریمه کنگو ...
یک مقام مسئول در سازمان دامپزشکی: تب کریمه کنگو از طریق شیر قابل انتقال به انسان نیست/ ویروس ...