پس از سال ها حرف و حدیث و شائبه در مورد دیدار دربی ... در شهریور 52 ... در مورد شایعات تبانی ...
اما من فکر می کنم یکشنبه به دلیل بازیکنان خوبی که در میدان هستند ... پیش آمد که تبانی رخ ...
نگاهی بر دربی ... در 84 بازى انجام شده 25 برد برای تیم استقلال و 21 برد برای ... و 52 -- ناصر محمد ...