قاجار نام دودمانی است که از ۱۷۹۴ تا ۱۹۲۵ بر ایران فرمان راند.قاجارها قبیله‌ای از ترکمان ...
قاجار نام دودمانی است که از ۱۷۹۴ تا ۱۹۲۵ بر ایران فرمان راند. قاجارها قبیله‌ای از ترکمان ...
تاریخ ایران,ایران باستان,بزرگان ایران,دوران ... عکس های قدیمی از شخصیت‎ها در ایران قاجار. 1 2 3 ...
در این مقاله عکس هایی جالب و دیدنی از ایران قدیم - دوره قاجار را قرار داده ... تازه های تاریخ ...
نام کتاب: تاریخ و فرهنگ ایران اسلامی (دوره قاجاریه) نویسنده: دکتر احمد تاجبخش پسوند کتاب: پی ...
تاریخ ایران ... معروف به سلطان صاحبقران و بعد شاه شهید ، از شاهان دودمان قاجار ایران بود.