زبان پشتو در ... حبیبی، گمان نمی‌کردند تقویمی به‌وجود بیاید که بتواند روزها و تاریخ ...
در نیمۀ نخست قرن بیستم میلادی زبان پشتو کم کم ... درباره تاریخ ویا پیدایش یک زبان ندارید ...
زبان پشتو- دستور: رده ... تاریخ تغییر رکورد : 1388/5/17 قیمت شيء دیجیتال : دارای قیمت - قابل سفارش ...
با بيش از چهل مليون گوينده در افغانستان، پاکستان و هندوستان زبان پشتو در بين زبان هاي ...
Jul 31, 2012 · تاریخ پشتون ها ... قربان زبان تو ای برادر گل پشتون ام کاش همه این قدر درک و در مهو چنین ...
5 - تاریخ سوری ... و علما و بزرگان است و مؤلف کتاب پته خزانه بسی از آثار ادبی زبان پشتو ...
تاریخ انتشار: ... قرار دارند انجام داده اند وهمچنان ده ها جلد کتاب یهودی را به زبان پشتو ترجمه ...
یہ کلمہ پشتو زبان میں اس نام کا ترجمہ ... جن میں زندگی کے واقعات اور تاریخ کی رفتار اور چال ...
د پښتو دیکشینری په انګریزی ژبه سره: پښتو نوی لغاتونه: د پشتو ادبیاتو تاریخ: دپښتو ژبی ...