1-مجوز حمل پنج ساله سلاح های شکاری فقط برای حمل سلاح مربوطه در محدوده کشور ج.ا.ا. بوده و مجوزی ...
ثبت نام مشتریان ... تلمبه شارژ تفنگ pcp. کمپ88(فروشگاه لوازم شکار,ماهیگیری و کوهنوردی) لوازم ...
و حتی ثبت نام سلاح از ... تک لول های نخجیر 6= دولول ... تفنگ نخجیر،قیمت ...
... جمهور در تاریخ ۱۳۹۳ ... فروشگاه ثبت نام انواع سلاح شکاری ... دو نوع تفنگ شکاری ...
ثبت نام مسابقات ... رییس فدراسیون تیراندازی با حضور در کلاس مربیگری درجه3 تفنگ و تپانچه ضمن ...