در حال حاضر، بر اساس نتايج بسيارى از تحقيقات انجام شده به روش مشاهده، يك معلم خوب با ...
فاطمه قنبری: در حال حاضر در میان تمام وسایل ارتباط جمعی، تلویزیون تنها رسانه‌ای است که ...
تاثیر تلویزیون بر کودکان برای به حداقل رساندن تاثیرات منفی و مخرب تلویزیون بر روی کودکان ...
تأثیرات مخرب تلویزیون بر ... و روان کودک تاثیر ... بیشتر از کودکان دیگر، از تلویزیون یا ...
تاثیر تلویزیون بر کودکان و عوارض تلويزيون بر كودكان و عوارض تماشای زیاد تلویزیون و مضرات ...
با توجه به سن فرزندتان برنامه ای را برایش انتخاب کنید تلویزیون می تواند بر کودکان تاثیر ...
مقاله حاضر به قابلیت‌های تلویزیون و برنامه‌های کودکان و نوجوانان اشاره نموده، سپس برخی از ...