بیوگرافی - جواد گلپایگانی - سعی کردم تو این وبلاگ بیوگرافی مشاهیر ایران و جهان رو واسه ...
جواد گلپایگانی بازیگر شناخته شده سریال «آینه عبرت» که چند روزی از زندان بیرون بود به دلیل ...
مهر جواد گلپایگانی که تماشاگر ایرانی او را به خاطر... بار دیگر مقابل دوربین رفته ام ...