با توجه به اینکه خودم هم نسبت به جراحی زیبایی بینی ... آیا برای جراحی میشود از بیمه تکمیلی ...
میانگین تقریبی هزینه اعمال جراحی پلاستیک در ایران بدون احتساب هزینه ... زیبایی ناحیه ...
جراحی زیبایی ... هزینه جراحی بینی به نوع بینی و وسعت جراحی مورد نیاز بینی بستگی دارد ...