ویروس موزائیک تنباکو: ... سالم را بیمار کند؛ بنابراین عامل بیماری هرچه که بود از باکتری ...
تعداد گیاهانی که به ویروس موزائیک تنباکو مبتلا می شوند بیشتر از صد تاهستند، اما برخی از ...
در سال 1886، آدولف مایر اولین بار توصیف بیماری موزائیک ... معلومات در باره ویروس موزائیک تنباکو;
... خوزستان روی تنباکو ... موزائیک توتون سوشهای ... بیماری: ویروس موزائیک توتون با بذر ...
مواد لازم برای درست کردن تنباکو ی میوه ای ... به ویروس موزائیک تنباکو و بیماری Leaf mold ...
با مطالعاتی که روی گیاهان آلوده به موزائیک تنباکو صورت گرفت معلوم شد که عامل بیماری موزائیک ...
دیمیتری ایوانفسکی توانست قابل انتقال بودن عامل بیماری موزائیک تنباکو را اثبات کند.
با مطالعاتی که روی گیاهان آلوده به موزائیک تنباکو صورت گرفت معلوم شد که عامل بیماری موزائیک ...
مواد لازم برای درست کردن تنباکو ی میوه ای ... به ویروس موزائیک تنباکو و بیماری Leaf mold ...
نام بیماری: ... ویروس موزائیک تنباکو: Pepper mild mottle virus: Tm:0-3: Tobamovirus(tmv,tomv,pmmov) ویروس موزائیک سیب ...
ویروس های گیاهان . آلوده به موزائیک تنباکو صورت گرفت معلوم شد که عامل بیماری موزائیک تنباکو ...
در اواخر قزن ۱۹ میلادی دانشمندان به دنبال یافتن عامل بیماری موزائیک تنباکو بودند.
... که روی گیاهان آلوده به موزائیک تنباکو صورت گرفت معلوم شد که عامل بیماری موزائیک تنباکو ...
... گرفت معلوم شد که عامل بیماری موزائیک تنباکو یک باکتری نیست ... موزائیک تنباکو : ...
ویروس موزائیک تنباکو: ... بنابراین عامل بیماری هرچه که بود از باکتری‌ها بسیار کوچکتر بود .
این بیماری خیلی قدیمی است واولین بار درسال... Vista News Hub. ... توتون و تنباکو Tobacco powdery mildew