پاسخ : موضوعی که مطرح کرده اید ربطی به فوت فتیش ندارد بلکه مازوخیسم جنسی می باشد.
پارسی طب مجموعه ای تحقیقاتی – تولیدی می باشد که در زمینه تحقیق و بررسی بیماری های خاص و ...
از مجرد بودن خسته شدم. از مجرد بودن خسته شدم فشار سنی وقتی یکی از بستگان یا دوستان چنین می ...
نقد فیلم: ماه تلخ (Bitter Moon)اثر رومن پولانسکی - اسکار فیلم - تحلیل و فروش فیلم های هنری وبرندگان ...
مرتاض های هندی - مرتاض، کسی است که به کمک روش‌های بسیار ساده‌زیستانه و گاه ناراحت‌زیستانه ...
زبان و ادبیات فارسی - ( آریا ادیب ) ... شماره ی نوشته: ۱۳ / ۸. ر. اشکوری ریشه ی نام شهرهایی از ...