بیمارستان حضرت علی اصغر. منطقه, 3. آدرس, تهران - خیابان شهید دستگردی (ظفر) - بیمارستان کودکان ...
بیمارستان. ... خیابان، کوچه، ... در این راهنما به صورت تصویری و با زبانی ساده، قسمت‌های مختلف ...
خیابان ظفر - کد: 120 آدرس: ایران - تهران - تهران - خ وحیددستگردی - روبروی شرکت مخابرات پ 155 ...
منطقه, 3. آدرس, تهران - خیابان شهید دستگردی (ظفر) ... نتایج جستجوی بیمارستان نزدیک ظفر در فهرست ...