ایران قازاق (iran kazakh ( Иран қазақ - آشنایی با اقوام ترک تبار(قرقیزها) - وبلاگ اجتماعی تاریخی ...
بخشی حدادان - پاسخ فعالیتها و کاربرگه های مطالعات اجتماعی هشتم ( 8 درس مدنی ) - مطالعات ...