خلاصه اي از زندگي‌نامه اميركبير ... و كارهاي وي و همچنين مختصري از بيوگرافي اميركبير را در ...
الف ـ تأليفات 1- قرآن و علوم طبيعت، (تهران: انتشارات اميركبير، 1364)؛ چاپ سوم: ...
بيوگرافي: دكتر حميد احمدي در سال 1336 در مشهد متولد شد. وي ليسانس و ... نشر اميركبير, 1363.
بيوگرافي سرپرست فعلي ... بلوار اميركبير - جنب پايانه هاي باربري - دانشگاه آزاد اسلامي واحد ...
ممکن است راجع به بيوگرافي و علت علاقه‌تان به ... مركز كارآفريني دانشگاه صنعتي اميركبير ...