به یمن همت حافظ امید هست که ... امیدوارم به برکت همت بلند حافظ، بار دیگر لیلای خود را در شبی ...
حافظ (غزلیات) (طفیل هستی عشقند آدمی و پری) ... نعوذُ بالله اگر ره به مقصدی نبری: به یُمن همت ...
هر چه دارم ز یمن همت ... نیاز به بروزآوری ... یکی ازعرفانی ترین بیانات حافظ در این غزل دیده می شود.
نعوذباالله اگر ره به مقصدی نبری. به یمن همت حافظ امید هست كه ... چند پوید به هوای تو ز هر سو حافظ.
... به یــــمن همت حــافظ امید هست که ... به پیام های خصوصی پاسخ نخواهم داد |----- | در صورتی ...
لیست کامل غزل های دیوان حافظ شیرازی به همراه قرائت ... هرگز به یمن عاطفت ... که به همت عزیزان ...
نعوذبالله اگر ره به مقصدی نبری: به یمن همت حافظ ... گرایش حافظ به شیوهٔ سخن‌پردازی خواجوی ...
هرچه دارم ز یمن همت اوست . حافظ. هر گنج سعادت که خدا داد به ... حافظ. به یمن همت حافظ امید هست که ...
به یمن همت حافظ امید ... امیدوارم به برکت همت بلند حافظ، بار دیگر لیلای خود را در ...
... به یــــمن همت حــافظ امید هست که ... به پیام های خصوصی پاسخ نخواهم داد |----- | در صورتی ...
بوسه ای بر ساغر حافظ - ... شاید منظور عشق عرفانی حافظ یا به تعبیری ... به یمن همت حافظ ...
دلق حافظ به چه ارزد به می‌اش رنگین ... نعوذبالله اگر ره به مقصدی نبری. به یُمن همت ...
صبا به غالیه سایی و گل به جلوه ... به یمن همت حافظ امید هست که ... حافظ » غزلیات ...
آدم از او به برقع همت سپیدروی ... حافظ. - در ششدر ... دو وادی است که آب هر دو در بطن لیث در یمن ریزد.
حافظ صوفی ار باده به اندازه خورد نوشش ... ز یمن همتش کاری گشاید ... غلام همت آنم که زیر چرخ ...
بر سر تربت ما چون گذری همت ... در سراسر دیوان حافظ به ابیاتی برمی خوریم که به صراحت به تاثیر ...
یا علی گوی و بکش بینی به خاک ... جانا جامه ی همت ... کوکب رخشان به یمن بازرسان. حافظ ...
به یمن همت حافظ امید هست که ... هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ از یمن دعای شب و ورد سحری بود