درابتدا باید گفت که مهمترین نکته در یادگیری تجزیه و ترکیب، تمرین کردن است و روشی وجود ندارد ...
بهترین ورزش ... طناب‌زدن یک تمرین چربی‌سوز عالی است و از مهم ... در صورت بلندتر یا کوتاه‌تر ...
مراحل رشد وتکامل روش تمرین روش و شیوه اجرا ... استقامت در توان ترکیب های تمرینی 1 2 3 ...
و بهترین زمان ورزش در روز ... سرعت انجام تمرین ها را در طول ... است اما ترکیب شدن ...
در روش اول که ارزان تر ... و زمین بازی بهترین ترکیب رو برای بازی شما ... در تمرین دادن ...
این مقدار اضافه وزن شما زیاده و تمرین در این ... از بهترین روش ها ... ترکیب بتا ...