بلوغ یعنی دوره انتقال از مرحله کودکی به بزرگسالی و کسب قدرت باروری. از نظر لغوی، بلوغ به ...
اختلالات تغذیه ای در بلوغ. مقدمه. دوران بلوغ نه تنها با جهش رشد جسمی بلکه با تغییرات خلق و خو ...
بلوغ رسیدن به سن رشد است . یعنی پسر شما مرد و دختر شما زن می شود. در طی بلوغ ، تغییرات سریعی در ...
سلام من 12 سالم است و سینه هایم در حال رشد کردن است و در سن بلوغ هستم ولی نمیدانم چرا پریود ...