گزارش تفصیلی دیمون آمبلینگ، گزارشگر یورونیوز در بروکسل گفت: «بریتانیا و اتحادیه اروپا پس ...
برگزیت اثرات کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت بر بریتانیا، اتحادیه اروپا و کل جهان خواهد گذاشت.
آیا بریتانیا از اتحادیه ... درباره استراتژی رشد اروپا شده است و در زمینه بحث‌های ...