وزیر کار: رییس بانک رفاه برکنار شده، جانشین او فردا معرفی می شود | سایت مستقل تحلیلی خبری
زیتون- یک مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از برکناری ... وزیر دستور برکناری ...
وزیر کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به میزان: ... حق و قی 240 میلی و ن ت و مانی عامل برکناری آن شد را ...