اخیرا متوجه شدم که حدود 13 نفر از مهندسان عمران و متخصص در حوزه قطار شهری تعدیل نیرو و اخراج ...
صفحه اصلی گالری تصاویر پروژه قطار شهری مشهد پروژه قطار شهری مشهد ... شرکت توزیع نیروی برق ...
معماری، با موضوع گزارش کار روزانه در پروژه قطار شهری مشهد، در ... 1- وجود دكل هاي برق فشار ...