بت من ز در درآمد به مبارکی و شادی: به مراد دل رسیدم به جهان بی‌مرادی: تو بپرس چون درآمد که ...
هر لحظه به شکلی بت عیار بر آمد ... گاهی ز تگِ ... حضرت مولا در حدیثی می فرمایند من با تمام ...
ز در جفا برون شد ز در وفا درآمد همه جورها وفا شد همه تیرگی صفا ... بت من ز در درآمد به مبارکی و ...
Apr 26, 2013 · آبله‌گون شد، دو چشم من ز ... از در مجلس درآمد آن بت رعنا از در مجلس جانم، درآمد آن بت ...
... والیبال بگید که میشه روش حساب کرد؟ایرانی مثل هوادار وین نود بت ... من در سال88 ... درآمد در ...
خمر من و خمار من ... (درآمد دشتی) نه در مسجد ... نمی‌دانم که آن بت را چه نام است (درآمد ...
مهربانی ز من آموز و گرم عمر ... خلیل من همه بت‌های آزری ... که من در نفس خویش از تو نمی‌بینم ...
Apr 06, 2013 · ... ز جان , کم کن ... من بیا و ببین تو چشم تر من جان بت ... 1987- فریدون فرخزاد در آلبرت هال لندن ...
پیش‌درآمد شور، داریوش پیرنیاکان در آلبوم یاد ... « ای مه من ای بت ... من ز تو دوری نتوانم ...
کجا جويي ز من ... زدم مــــن، که نـــدا ز در ... خود را چو در آینه ببینی بت خویش هم تو ...
دوش درآمد ز ... چو در جانت ز ... صلای کفر در دادم شما را ای مسلمانان *** که من آن کهنه بت ...
... از در درآمدی و من ... (جملهٔ اول درآمد) از در درآمدی و من ... گوشم به راه تا که خبر می‌دهد ز ...
خود من در خود من در خود من ... در دیر می زدم من که ندا ز در درآمد. ... گفتمش ای بت من ،‌ بوسه ...
گویند ازین میدان آن را که درآمد ... شور در شهر فگند آن بت زنارپرست چون خرامان ز ... درمان من در ...
چون من در آن دیار ... ببرد از من قرار و طاقت و هوش ... بت سنگین دل ... فراغ برده ز من آن دو ...