بت من ز در درآمد به مبارکی و ... برای معرفی آهنگهایی که در متن آنها از این شعر استفاده شده است ...
شاعر: مولوی, شعر: بت من ز در درآمد به مبارکی و شادی, دفتر: دیوان شمس (غزلیات), بت من ز در درآمد ...
بت من ز در درآمد، به مبارکی و شادی به مراد دل رسیدم، به جهان بی مردای همه بی خودی پسندم، همه ...
باز درآمد ز راه بیخود و سرمست ... بت من به طعنه گوید چه میان ره ... بت من ز در درآمد به مبارکی و ...
بت من ز در درآمد، به مبارکی و شادی به مراد دل رسیدم، به جهان بی مردای همه بی خودی پسندم، همه ...
غزل شماره ۲۸۴۲: بت من ز در درآمد به مبارکی و ... من در جحیم اولیترم جنت نشاید مر ...
در دیر می زدم من که ندا ز در درآمد ... ***هرگز بت من روی به کس ننموده است این گفت و مگوی مردمان ...
از دفتر عمر ما یکتا ورقی مانده‌ست; بت من ز در درآمد به مبارکی و شادی; ای عاشقان ای عاشقان من ...