13 خودرو مجوز افزایش قیمت گرفت ... در این بین، با توجه به موافقت کمیته ... ممنوع شد/افزایش ...
عضو ناظر شورای رقابت از موافقت این شورا با افزایش حداکثر یک تا 5/ 1 درصدی قیمت پراید و تیبا و ...
افزایش قیمت خودرو حمایت از افزایش قیمت خودرو , خبر اقتصادی , خبر جدید , قیمت خودرو , اخبار ...
موافقت اولیه شورای ... امامی در رابطه با افزایش قیمت ... اعلام شد - تیر 96: تولید چند خودرو ...