بازدیدکنندگان محترم شیراز ۱۴۰۰، لطفا سوالات و مطالب خارج از بحث خود را در این قسمت بیان کنید.
اصفهان - طالع سعد سپاهان آذر است شاخص نقشش ، سرای قیصر است