ای که بوی باران شکفته در هوایت ای که بوی باران شکفته در هوایت ... ای گل آشنا بی قرارم بیا.
دانلود آهنگ معروف ای گل آشنا بی قرارم بیا با دو اجرا از دو ... ای گل آشنا بیا بیقرارم ...
دانلود آهنگ معروف ای گل آشنا بی قرارم بیا با ... رود به ناکجا ای گل آشنا بیا بیقرارم بیا ...
ای گل آشنا بی قرارم بیا وای از این غم جدایی . جان من کجایی کجایی که بی تو دل شکسته ام سر به ...
... ای که نور چشمم, ای که نور چشمم در این شب سیاهی, ای گل آشنا بی قرارم بیا, ای گل آشنا ...
آی گل سرخ و سفیدم کی می ... تو بیا تا دور تو گردُم. ای یار جان ای یار ... در هوایت بی قرارم روز و ...
بی تو ای گل در دل ما اثری ... بی قرارم تو ... قرار من بیا من بی قرارم. ای لیلی جان ...
با ما بـــودی،بی مــا رفتی چون بوی گل به کجا ... در این بهار ای صنم بیا و آشتی ...
ای گل نرگس بیا (سال 86) 1,208: ... دیدم به خواب آن آشنا دارد می ... بی تو ای صاحب زمان بی قرارم هر ...
گفتم زهجرت ای یار، بی تاب و بی قرارم. ... بیا بشنو سخن جانا تو ... مرو از پیش من ای گل که بی توفصل ...
ندارم طاقت دیریته ای گل ... دو چشم بی قرارم بی ... پیامک ردکن بیا کم بدرار ...
... شعر کامل "بی قرارم" با نوای ... بی قرارم روز و شب/شهرام ناظری ای گل اشنا بی قرارم بیا : ...
... رحم کن بی قرارم بیا / کجا ... را بشکن؛ آشنا با تبار ... در اتاق بی‌رنگی؛ سفره‌ای ساده ...
بیا جانا که تا جانانه ... من عاشق ز عشقت بی قرارم تو چو ... عشقت ای گل خندان کرده به پا شور و ...