به خـدا عـرض کرد؛ اگر ایوب این همه شکر می کند، به خـاطر نعمت هایی است که بر او ارزانی داشته ای.
«عباس باقری» گنجینه فرهنگ و ادب سیستان است/ صبر ایوب شاعر ... است، عنوان کرد: ... زابلی که ...
مشخصات فردی: نام: فرحناز کرد زابلی: جنسیت: زن - متاهل: محل سکونت: ایران: درباره من: یک معلم برای ...
داستان حضرت ایوب در ... "اگر خداترسی برای او سودی نمی داشت این کار را نمی کرد. 10 ایوب و خانواده ...
نوعی ترانه زابلی بسیار شنیدنی که زابلیها بعد از گرفتن یارانه از ... زابلیه یکم فکر کرد و ...