ایمه جمعه کشور با نفوذ و توطیه دشمنان ... ایمه جمعه کشور با نفوذ و توطیه دشمنان مبارزه می ...
ایمه جمعه کشور با نفوذ و توطیه دشمنان ... ایمه جمعه کشور با نفوذ و توطیه دشمنان مبارزه می ...
ضرورت انکارناپذیر وحدت جهان اسلام برای مقابله با دشمنان و ... می‌کنند ... جمعه کشور با ...
... دشمنان با هدف مقابله ... های جلوگیری از نفوذ دشمن تاکید کرد و ... ایمه جمعه کشور.
... امام جمعه دورود گفت:نفوذ یک ... با وجود شرایط خاص کشور و وجود ... تأمین می کنند که ...
... از جنگ نرم و مبارزه با آن را در ... طراحی می‌کنند تا ... برابر دشمنان انقلاب و ...
در صورتی که مشترک اخبار ما هستيد و می ... با دشمنان برخورد می‌کنند به ... کشور با اشاره به ...
... اوقاف و امور خیریه با اشاره به مسئله نفوذ، تاکید کرد: مبارزه با دشمن ... مبارزه با دشمن به ...
... در مبارزه با داعش می ... طلبی که با غرب مبارزه می کنند ... را از این کشور و ...