نگاهی به منطقه 1عملیات آتش نشانی تهران; ... و متعلق به سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی ...
لیست زیر در سایت آسمونی شامل شماره ایستگاه، تلفن و نشانی ایستگاههای آتش نشانی در شهر تهران ...
استخدام سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران جهت دانلود نمونه سوالات آزمون ...