در تبریز بوده‌اند و به‌همین علت، تبریز شهر اولین‌ها ... اولین مدرسه کر و لال ها توسط جبار ...
اولین مدرسه ... از اولین های تبریز، ایجاد ضرابخانه ماشینی و ضرب سکه سیمسن در تبریز ...
تبریز اولین ... اولین مدرسه کر و لال ها توسط جبارباغچه بان و اولین مدرسه نابینایان ...
مقالات اموزشی در زمینه آموزش و پرورش - میرزا حسن رشدیه و ایجاد اولین مدرسه به سبک جديد در ...
وب سایت دبيرستان غيردولتی سلام تبريز، توسعه داده شده توسط نرم افزار پورتال مدرسه رايامدرسه ...
Mar 25, 2009 · Page 4- Tabriz, The city of Pioneers - تبریز شهر اولین ها PhotoScape. ... اولین مدرسه نوین ... October 3rd, 2008 at 01:58 AM ...