... آيا مي‏خواهي در روي زمين موجودي قرار دهي كه ... حضرت آدم اولين انسان روي کره زمين ...
زماني كه اولين خزنده روي زمين قدم گذاشت، زمين ... مشهورترين پرنده اوليه زمين، آركائوپتريكس ...
... دوران هاي زمين ... خشكي يعني همان خزنده ها ... اولين دايناسور هاي پرنده نيز در ...
پرنده‌هاي مرداب‌هاي ممنوعه در عصر دايناسورها خزنده‌هاي پرنده‌ به ... راه رفتن روي زمين ...
كلاغ تا خشك شدن آبها از روي زمين ... در اولين ... هر حيواني و هر خزنده‌اي و هر پرنده‌اي ...
اولين مقياس زمان زمين شناسي ... سال است كه بر روي زمين ... خزنده پرنده اي بود كه ...
... درست به بازيابي رنگ آبي زده است که اين رنگ اولين رنگ آبي موجود در زمين ... بازيابي اولين ...
به جانوراني مانند كروكوديل،تمساح ومار،سوسمار،لاك پشت خزنده ... را روي زمين ... پرنده اي كه ...
بر طبق تاريخ علم مشهور، اولين كسي كه زمين مركزي ... به روي زمين مي ... پرنده به سرعت ...
كلاغ تا خشك شدن آبها از روي زمين ... در اولين ... هر حيواني و هر خزنده‌اي و هر پرنده‌اي ...
جنين لاک‌پشت موجودي شبيه به جنين پرنده، موش و ... و قديمي‌ترين جانور خزنده زنده روي زمين ...
... عكس از كره زمين و نيز اولين پرواز ... آميز بر روي ونوس، اولين عكس ... خزنده ,خم ...
اين خزنده پرنده ، آرواره هايي ... ويليام پاركر فولك دانشمند آمريكايي بود كه اولين ...
اكنون جهان علم پذيرفته كه اولين پرنده جهان است ... روي زمين بوسيله ... خزنده نیست ...
تورتونوسور، گونه تكامل يافته لاك پشت خزنده اي است ... پرنده ماهي ... و در زمين و روي ...
به جانوراني مانند كروكوديل،تمساح ومار،سوسمار،لاك پشت خزنده ... را روي زمين ... پرنده اي كه ...
اولين فسيل ... قديمي فسيل خزنده از خزندگان ... حتي قوي ترين جانداران روي زمين هم تنها 24 ...