فضای مشرف به زایشگاه که بصورت 24 ساعته با حضور متخصص زنان و زایمان و کارشناسان مامایی فعال می ...
بخش جراحی زنان و زایمان در فاز یک طبقه دوم ... که مجهز به ترالی اورژانس، دستگاه پالس اکسی ...
این بیمارستان در تخصص زنان و زایمان فعالیت می‌کند و در زمینه خدمات جدید زایمان مثل زایمان ...
بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي پيامبران در زميني به مساحت 27 هزار متر مربع و با زيربناي 33 هزار ...
بخش زنان و زایمان ... نیاز به یک آسانسور اختصاصی جهت اتصال بخش اورژانس به پیش ورودی بخش ...
اورژانس های زنان،زایمان و مامایی - مراقبتهای مادر باردار در مراحل مختلف زایمان و ساعت اول ...
این بیمارستان در تخصص زنان و زایمان فعالیت می‌کند و در زمینه خدمات جدید زایمان مثل زایمان ...