... فروش اوراق مشارکت طرح احداث و بهسازی ... توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور قصد دارد ...
... براي پروژه‌هاي حمل و نقل و ... مشارکت‌ها و جذب سرمايه ... اوراق رهني در حمل و نقل و ...
... از آغاز فروش اوراق مشارکت از ششم ... شرکت ساخت و توسعه زیرساخت حمل و نقل کشور از ...
... و اقتصاد حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی از انتشار24 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت برای طرح ...
فروش اوراق مشارکت توسعه آزادراه ... فروش اوراق مشارکت اجرای طرح های زیربناهای حمل و نقل ...
... مجلس مبنی بر اعتبار هزار میلیاردی و مجوز انتشار 5هزار میلیارد اوراق مشارکت ... حمل و نقل ...
شرکت حمل و نقل توکا شرکت حمل و نقل توکا اولین شرکت حمل و نقل جاده ای سهامی عام بوده که پروانه ...
... کانتینری مشابه از طریق دریای بالتیک افزایش ۲۰ درصدی هزینه حمل و نقل را در پی دارد. ...
فروش الکترونیکی اوراق مشارکت; ... سررسید 1395/6/1 و شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور ...
حمل و نقل ریلی کشور علی الرغم ... برنامه ریزی حمل و نقل بار و مسافر , و مشارکت فعال در تنظیم ...
... فروش اوراق مشارکت طرح احداث و بهسازی زیربناهای حمل و نقل ... اوراق مشارکت طرح احداث و ...
مدیرعامل سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون شهری و حومه شهرداری مشهد از مشارکت ناوگان حمل و ...
2400 میلیارد تومان اوراق مشارکت برای ... و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور و برخی طرح‌های ...
شرکت حمل و نقل توکا شرکت حمل و نقل توکا اولین شرکت حمل و نقل جاده ای سهامی عام بوده که پروانه ...