... فروش اوراق مشارکت طرح احداث و بهسازی زیربناهای حمل و نقل ... اوراق مشارکت طرح احداث و ...
... اوراق مشارکت شرکت ساخت و ... اوراق مشارکت شرکت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل ...
حمل و نقل; راه; تولید ... در این راستا، اوراق مشارکت و یا صکوک فروش نرفته هر طرح، قابل واگذاری ...
فروش اوراق مشارکت یا ... علی نورزاد مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور ...
فروش الکترونیکی اوراق مشارکت; ... سررسید 1395/6/1 و شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور ...
انتشار اوراق مشارکت منابع مالی قطار شهری را ... کرد,رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک ...
... واگذاري، بازخريد و بازپرداخت اصل، و سود اوراق مشارکت و صکوک اسلامي در سال ۹۴ ... حمل و نقل;
... واگذاري، بازخريد و بازپرداخت اصل، و سود اوراق مشارکت و صکوک اسلامي در سال ۹۴ ... حمل و نقل;
... از آغاز فروش اوراق مشارکت از ششم ... شرکت ساخت و توسعه زیرساخت حمل و نقل کشور از ...
... و اوراق اجاره شرکت واسط مالی شهریور سوم ... مدیر عملیات بازار و اعضا فرابورس ایران
خانه / مسکن و عمران / انتشار 1000 میلیارد تومان اوراق مشارکت برای ... معاون حمل و نقل و ترافیک ...
مرحله دوم فروش اوراق مشارکت و ... آمده است که می‌طلبد ما در زمینه حمل و نقل عمومی اقدامات ...
... اساسنامه شرکت مادر تخصصی ساخت توسعه زیربناهای حمل و نقل ... و مشارکت ... و اوراق مالی و ...