رئيس اداره کل روابط عمومي و بازاريابي بانک سپه خبر داد: اوراق مشارکت شرکت ساخت و توسعه ...
فروش الکترونیکی اوراق مشارکت; ... سررسید 1395/6/1 و شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور ...
فروش الکترونیکی اوراق مشارکت; ... سررسید 1395/6/1 و شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور ...
... طریق شرکت های تابعه و وابسته ذی ربط به منظور اجرای پروژه های بخش حمل و نقل ... اوراق مشارکت ...
خبرگزاری تسنیم: معاون شهردار و رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های اقتصادی شهرداری ...
مشارکت اجتماعی و حمل و نقل: مقاله 11، دوره 2، شماره 8، تابستان 1389 ، صفحه 40-43 اصل مقاله (5270 k)