لذت و رنج اهرم لذت و رنج ما هر کاری که انجام می‌دهیم برای فرار از یک رنج و به دست آوردن یک لذت ...
چگونه می توانیم با اراده باشیم و فقط بر روی مسائل مهم تمرکز کنیم؟ برای اینکه شما با تمرکز ...
اهرم رنج و لذت چیست؟ شاید شما بارها با این مسئله روبرو شده باشید که هر زمان که هدفی را بر می ...
اهرم رنج و لذت چیست؟ شاید شما بارها با این مسئله روبرو شده باشید که هر زمان که هدفی را بر می ...
سجاد شاهرخی تکنیک های طلایی استفاده از اهرم رنج و لذت برای رسیدن اهداف کسب انگیزه فعال شدن ...
یکی از گرایش‌های فطری انسان، گرایش به لذت و خوشی و راحتی است که با فرار از درد و رنج و ...
رنج یا الم یا درد در معنای فلسفی آن، احساسی بنیادین است که خصلتی ناخوشایند و تنفربرانگیز ...
هر رنج و مشقّتی برای اینکه آسان شود نیاز به وسیله و روش برخورد متناسب با خود دارد تا بتوان به ...