تعداد 3000 صفحه اطلاعات به همراه حدود 4300 تصویر، حاصل تلاش حمید صدقی نژاد و پگاه آب آراسته است ...
دوران ایران باستان دوران تشکیل دولت ماد تا زمان انقراض ساسانیان به دست اعراب است.پیش از ...
فرس باستان - انجمن پنجم. درود بر همه دوستان ـ پيش از اينکه به مطلب امروز برسيم بايد چند تا ...
دوران پیشاتاریخ. دوران پیشاتاریخ یا دوران پیش از تاریخ یا ماقبل تاریخ از پیدایش انسان آغاز ...
دلایل انقراض. همانطور که اشاره کردیم لاک پشت های پوزه عقابی در معرض خطر انقراض هستند و ...
ماد نام قومی هندواروپایی مرتبط با پارس‌ها بود که در سده ۱۷ پیش از میلاد در سرزمینی که بعدها ...
ایران پیش از تاریخ. سلسه های شرقی ایران قدیم. تاریخ اسلام در حوزه اقیانوس هند و جنوب شرقی آسیا
مطالبي در مورد فسيل و فسيل شناسي - ... در مورد فسیل ها. تاریخچه علم فسیل شناسی . مقدمه
May 16, 2010 · در این تاپیک همه ی موارد در مورد لاک پشت ها قرار می گیرد.
دنیای بوجود آمدن مردم شیوه مبادله کالا صورت گرفته پایه مقیاس میزان مبادله کالا چهارپایان ...
تاكنون آثار متعددی در جریان كاوشهای باستان شناسی از محوطه و پیرامون این بنا كشف شده است .
زبان و ادبیات فارسی - ( آریا ادیب ) ... شماره ی نوشته: ۱۳ / ۸. ر. اشکوری ریشه ی نام شهرهایی از ...