وضع طبقات مختلف در ايران باستان . نویسنده : رویا غلامپور. کریستن مستشرق نامدار دانمارکی در ...
سوالات متن درس به درس مطالعات پایه هفتــــــــــــــم با پاســـــــــــــخ . سوالات درس ۱
مطالب کتاب میراث زرین: توضیح و تفسیر دفینه های موجود در درختان- مبحث کامل و جامع انواع صلیب ...
گروه تاریخ. با توجّه به این‌که رشته تاریخ از جمله نخستین رشته‌های تحصیلی در دارالمعلمین ...
بازی‌های المپیک یا المپیاد ورزشی به جشنوارهٔ ورزشی‌ای گفته می‌شود که به عقیده باستان ...
بر اساس تحقیقات جدید، انقراض بزرگ کرتاسه-ترشیاری که رویدادی در ۶۵ میلیون سال پیش، بر اثر ...
جادوگری در رنسانس اومانیسم رنسانسی ظهور مجدد hermeticism و دیگر گونه‌های نو-افلاطونی جادوگری ...
تاریخ موسیقی شناختن مبداء و منشاء موسیقی برای ما کمال استفاده را در بر دارد زیرا کشف این ...
‌برلین پایتخت و بزرگترین شهر آلمان است. برلین تاریخ آشفته‌ای دارد اما یکی از محبوبترین ...