بانک آینده، اسپانسر استقلال : ... زیرا علی انصاری عضو هیات موسس این بانک است و رابطه خوبی هم ...
امضای تفاهم نامه باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال با ... انصاری‌فرد و ... با اسپانسر مشترک ...